Previous slide
Next slide

Kuća sa historijom

Na postojećoj lokaciji se nalazila kuća stara stotinjak godina koja se zbog dugih godina podnošenja vremenskih nepogoda srušila. Na ostatku čvrstog kamenog podruma smo postavili laku konstrukciju sa modernim i minimalističkim konceptom dok smo ujedno održali proporcije nekadašnje stare kuće.